δικαστήριον  

  •    Gericht
  •    der Gerichte

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dikastirion, thikastirion, dikasthrion

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15