διαδέχομαι  

  •    nachfolgen
  •    Erfolg haben
  •    folgen

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

diadechome, thiathechome, diadexomai

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15