δεδικασμένο  

  • Präzedenzfall
  • vorhergehend

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... απόδειξης (επιτρεπτά αποδεικτικά μέσα), την ισχύ των δικαστικών αποφάσεων (δεδικασμένο), ποια ένδικα μέσα μπορούν να ασκηθούν κατά της απόφασης του δικαστηρίου ...

... επακόλουθο να μην μπορεί να διεξαχθεί ο αγώνας. Για την περίπτωση αυτή υπήρχε δεδικασμένο που προέβλεπε επανάληψη του αγώνα κι ενώ το Διακοπτό ήταν αδιάφορο για ...

... εσφαλμένη απόφαση εξακολουθεί να δεσμεύει τους διαδίκους (να αποτελεί δεδικασμένο για αυτούς). Η υπόθεση, σε αντίθεση με την κανονική αναίρεση, δεν αναπέμπεται ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dedikasmeno, thethikasmeno

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15