γιατό  

  • da
  • weil

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... και θεωρείται ο εθνικός ποιητής των Ελλήνων, όχι μόνο γιατί έγραψε τον Εθνικό Ύμνο, αλλά και γιατί αξιοποίησε την προγενέστερη ποιητική παράδοση (κρητική ...

... Μεσόγειο. Παρόλο που ήταν ικανή και δαιμόνια μονάρχης, έμεινε διάσημη κυρίως γιατί κατόρθωσε να γοητεύσει δυο από τους ισχυρότερους άνδρες της εποχής της, ...

... ή το 519 π.Χ. πέθανε ο Αναξανδρίδας Β', ο Δωριεύς έθεσε ζήτημα διαδοχής γιατί ναι μεν ο Κλεομένης Α' ήταν πρωτότοκος από τη δεύτερη σύζυγο αλλά εκείνος ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

giato, jiato


Synonyme:

επειδή

Ähnliche Worte

γιατούτον

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15