βγατίζω  

  • erhöhen
  • vergrößern
  • gedeihen
  • gewinnen (bei einem Spiel)

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

vgatizo, vratizo, bgatizw


Synonyme:

αβγατίζω

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15