βγατίζω  

  •    erhöhen
  •    vergrößern
  •    gedeihen
  •    gewinnen (bei einem Spiel)

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

vgatizo, vratizo, bgatizw


Synonyme:

αβγατίζω

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15