βαρύς  

  • schwer
    upvotedownvote
  • Schwere
    upvotedownvote

Beispielsätze

Ο καφές είναι πολύ βαρύς για μένα.

Ο χρυσός είναι πολύ πιο βαρύς απ΄το νερό.

Quelle: enteka, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

varis, barys

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15