αφίνω  

  • verlassen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... έως το 253 μ.Χ. . Ήταν γιος του Τρεβονιανού Γάλλου από τη σύζυγό αυτού, Αφίνια Γεμίνια Βαεβιάνα. Είναι γνωστό ότι ο Βολουσιανός είχε μια αδερφή, τη Βίβια ...

... αποκατάστασιν της θυγατρός του Μαρίας. Εις την υπηρέτριάν μου Ευφροσύνην Στρατή αφίνω δέκα χιλιάδας, και την βιβλιοθήκην μου εις τον Δήμον Πατρών. Εν Αθήναις ...

... μέγιστο ιδεώδες του δακτυλίου συντεταγμένων, ενώ τα σημεία του αντίστοιχου αφινικού συστήματος είναι όλα τα κύρια ιδεώδη αυτού του δακτυλίου. Αυτό σημαίνει ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

afino, afinw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15