αρχαία  

  • alt
    upvotedownvote
  • antik
    upvotedownvote

Beispielsätze

Η Ρώμη είναι αρχαία πόλη.

Η Ελλάδα είναι αρχαία χώρα.

Quelle: mululatv, turklehceleri


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

archea, arxaia

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15