αποτέφρωση  

  • Einäscherung
    upvotedownvote
  • Verbrennung
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apotefrosi, apotefrwsh


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ αποτέφρωση αποτεφρώσεις
Genitiv αποτέφρωσης
& αποτεφρώσεως
αποτεφρώσεων
Akkusativ αποτέφρωση αποτεφρώσεις
Vokativ αποτέφρωση αποτεφρώσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15