αντίθεση  

  • Gegensatz
  • Opposition
  • Antithese

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... σε αντίθεση με τον Ήλιο, ενώ οι καλούμενοι εξωτερικοί πλανήτες είναι οι μόνοι που έρχονται σε αντίθεση με τον Ήλιο. Κατά τη στιγμή της αντίθεσης το προς ...

... υλικό. Τα σύγχρονα παπούτσια κόβονται ελαφρά κάτω από τους αστραγάλους, σε αντίθεση με τα παπούτσια που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως, έχοντας επίσης καρφιά ...

... Wignacourt, καθώς και ο Ερωτιδέας που κοιμάται, έργο που βρισκόταν σε πλήρη αντίθεση με το ασκητικό πνεύμα των Ιπποτών. Ο Καραβάτζο τελικά εκδιώχθηκε από το ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

antithesi, antithesh

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15