ανάγνωσις  

  • Anzeige
  • Leben

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ακόμη να γράφωσιν εις την απλήν διάλεκτον. Η ακολουθία και η δημόσιος ανάγνωσις εγίνοντο εις την εκκλησία Λατινιστί, και σπανίως εξηγούντο. Οι επίσκοποι ...

... Σαίξπηρ Κριτική για το θέατρο του Σίλερ Κριτική με τίτλο «Φιλολογική ανάγνωσις για τα μάτια της ψυχής» του Γρ. Παλαμά Μελέτες για τον Ι. Πολυλά και Γ ...

... εξέλιπε και η επιγραφή, ώστε δεν είναι δυνατόν η παλαιά ανάγνωσις να εξελέγχθη. Πάντως η ανάγνωσις «Θεοδοσίου» πρέπει να θεωρήται απολύτως ασφαλής Τις ούτος ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

anagnosis, anarnosis, anagnwsis

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15