αμώνω  

  • Amon
  • amwnw

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ο Αμένοφις υπήρξε αρχιερέας του Άμωνα στις Θήβες της Αρχαίας Αιγύπτου από την εποχή του Φαραώ Ραμσή Θ' μέχρι την εποχή του Φαραώ Ραμσή ΙΑ'. Έπαιξε σημαντικό ...

... Ο Άμων, Άμμων επίσης Άμεν, Ιμν (ο Κρυμμένος) και Αμούν (Κοπτ.) υπήρξε κύρια θεότητα των Θηβών της αρχαίας Αιγύπτου, όχι όμως και ασήμαντη στον αρχαίο ελλαδικό ...

... Η Μουτ ήταν θεότητα στην Αιγυπτιακή μυθολογία. Θεά σύζυγος του Άμμωνα ή Άμωνα. Λατρευόταν κυρίως στις Θήβες της Αιγύπτου ως ένα από τα πρόσωπα της κυρίαρχης ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

amono, amwnw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15