αμώνω  

  • anpeilen
    upvotedownvote
  • schwören
    upvotedownvote
  • zielen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ο Αμένοφις υπήρξε αρχιερέας του Άμωνα στις Θήβες της Αρχαίας Αιγύπτου από την εποχή του Φαραώ Ραμσή Θ' μέχρι την εποχή του Φαραώ Ραμσή ΙΑ'. Έπαιξε σημαντικό ...

... Ο Άμων, Άμμων επίσης Άμεν, Ιμν (ο Κρυμμένος) και Αμούν (Κοπτ.) υπήρξε κύρια θεότητα των Θηβών της αρχαίας Αιγύπτου, όχι όμως και ασήμαντη στον αρχαίο ελλαδικό ...

... στέφθηκε διάδοχος του πατέρα του από τον θεό Άμωνα. Λίγο αργότερα ένας χρησμός μαντείου του ιερού του Άμωνα ζήτησε να επιτραπή στους εξόριστων να επιστρέψουν ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

amono, amwnw


Synonyme zu: αμώνω

αμόνω

ξαμώνω


Deutsche Synonyme zu: αμώνω

orten anpeilen peilen lokalisieren streben nach ringen um (sich) konzentrieren (auf) (erreichen) wollen intendieren beabsichtigen abzielen (auf) bezwecken anstreben (etwas) fixieren vorhaben erstreben anvisieren (zu tun) gedenken hinarbeiten (auf) willens sein (etwas) in den Blick nehmen (sich etwas) zum Ziel setzen (sich etwas) fest vornehmen alles tun, um zu (sich etwas) in den Kopf setzen (auf etwas) aus sein es anlegen auf es abgesehen haben auf im Sinne haben gewillt sein trachten nach (sich) auf die Fahnen geschrieben haben hinter etwas her sein (die) Absicht hegen (etwas zu tun) auf die Kimme nehmen zielen ins Visier nehmen ausrichten (nach etwas) streben (Kurs) einschlagen (ein) Ziel verfolgen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15