ένεση  

  • Spritze
  • Injektion

Beispielsätze

Η νοσοκόμα μου έκανε μια ένεση.

Quelle: glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

enesi, enesh


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ ένεση ενέσεις
Genitiv ένεσης
& ενέσεως
ενέσεων
Akkusativ ένεση ενέσεις
Vokativ ένεση ενέσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15