Αρετό  

  • Tugend
  • Führen

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Με την έννοια της λέξης αρετή, εννοούμε την ηθική αριστεία. Ο Όμηρος εφαρμόζει τον όρο αδιάκριτα για τους Έλληνες και Τρώες ήρωες, θεμελιωμένο στον ηρωικό ...

... Ερωτόκριτο, που στο έργο αναφέρεται μόνο ως Ρωτόκριτος ή Ρώκριτος, και την Αρετούσα, και γύρω από αυτό περιστρέφονται και άλλα θέματα όπως η τιμή, η φιλία ...

... συλλογή των Ηθικών. Σε αυτή, ο Πλούταρχος εξετάζει το ερώτημα κατά πόσο η αρετή είναι δυνατόν να διδαχθεί. Το ίδιο θέμα αναλύεται και στον πλατωνικό διάλογο ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

Areto

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15