όχι   [ochi, oxi]

(0)
(0)

Etymologie zu όχι

όχι mittelgriechisch ὄχι altgriechisch οὐχί / οὐκί οὐχ οὐκ οὐ


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

Noch keine Grammatik zu όχι.Griechische Definition zu όχι

όχιi] : αποφατικό μόριο με επιρρηματική χρήση. I. ισοδυναμεί με αποφατική πρόταση. ANT ναι. 1α. ως σύντομη αρνητική απάντηση: Nα πάω μαζί τους; -όχι (να μην πας). Πάμε βόλτα; -όχι, καλύτερα να πάμε σινεμά, να μην πάμε βόλτα, καλύτερα να… Tελείωσες; -όχι ακόμη, δεν τελείωσα ακόμη. Mένεις μαζί τους; -όχι πια. Mετακόμισαν; - Aπ΄ ό,τι / από όσο ξέρω όχι, όχι δε μετακόμισαν. (έκφρ.) και ναι και όχι, για τις περιπτώσεις που ο ομιλητής δεν έχει αποφασίσει αν θέλει να απαντήσει καταφατικά ή αποφατικά: Θέλεις να φύγουμε; - Kαι ναι και όχι, και θέλω και δε θέλω. ούτε ναι ούτε όχι, όταν θέλουμε να αποφύγουμε κατηγορηματική απάντηση, σε υπεκφυγή. ΦΡ (προφ.) όχι. - Οχιά*. β. συνήθ. όχι ευχαριστώ, απάντηση σε προσφορά ή σε πρόταση: Nα σου προσφέρουμε ένα γλυκό; -όχι τώρα, αργότερα ίσως / όχι ευχαριστώ. || (ειρ.) για κτ. που θεωρείται βλαβερό, επικίνδυνο: Tσιγάρο; -όχι ευχαριστώ. Πυρηνική ενέργεια; όχι ευχαριστώ, να μου λείπει! γ. σε αρνητική πρόταση για να δηλώσει ο ομιλητής ευγενικά συγκατάθεση: Θα πιεις ένα ποτηράκι; - Δε θα ΄λεγα όχι, θα πιω ένα ποτηράκι. δ. σε στερεότυπη εκφορά: όχι βέβαια, σε αυτονόητη άρνηση: Σκοπεύεις να τους βοηθήσεις; -όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. όχι δα, σε έκπληξη ή δυσπιστία: όχι δα, δεν είναι αλήθεια. όχι κι έτσι, έντονη αποδοκιμασία: Είπαμε να τον ανεχτούμε αλλά όχι κι έτσι, αυτός το παράκανε. όχι λόγια· έργα, να αφήσουμε τα λόγια και να πιάσουμε δουλειά. || πώς όχι, ως καταφατική απάντηση σε αρνητική ερώτηση: Δε θα με βοηθήσεις; - Πώς όχι, ναι, θα σε βοηθήσω. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback