{το}  όρνεο  Subst.  [orneo]

Ähnliche Bedeutung wie όρνεο

Noch keine Synonyme

Ähnliche Wörter zu όρνεο

όρνεον


Griechische Definition zu όρνεο

όρνεο το [órneo] : (λόγ.) όρνιο1.

[λόγ. < αρχ. ὄρνεον (δες στο όρνιο)]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu όρνεο

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15