όποιος -α -ο Adj.  [opios -a -o, opoios -a -o]

(252)
(0)

GriechischDeutsch
Ωστόσο, για την εφαρμογή της αρχής ότι «όποιος μπορεί θα πρέπει να εργαστεί», οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να γίνουν λιγότερο επιφανειακές και να υλοποιηθούν μεγάλες επενδύσεις στον τομέα του κεφαλαίου και της καινοτομίας.Die Umsetzung des Grundsatzes, dass „jeder der arbeiten kann, auch arbeiten soll“ erfordert jedoch substanziellere Investitionen in Menschen und höhere Investitionen in Sachkapital und Innovation.

Übersetzung bestätigt

Χάρη στον παράλληλο εκσυγχρονισμό της προβολής της σταδιοδρομίας στην ΕΕ και των προσπαθειών επικοινωνίας, όποιος ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα για μια σταδιοδρομία στην ΕΕ μπορεί τώρα να ενημερώνεται μέσω της σελίδας EU Careers του Facebook και του προφίλ Twitter.Dank der zeitgleich durchgeführten Modernisierung der Bereiche Marketing und Kommunikation der „EU-Karrieren“ hat jeder, der mehr über Aufstiegschancen bei der EU wissen möchte, die Möglichkeit, sich über die Facebook-Seite „EU-Karrieren“ oder über Twitter über die neuesten Karrieremöglichkeiten auf dem Laufenden zu halten.

Übersetzung bestätigt

Στη χώρα μου, η κατανάλωσή τους φθάνει τα 6,5 κιλά ανά κάτοικο το χρόνο, και όποιος γνωρίζει πώς μαγειρεύονται αυτά τα προϊόντα μπορεί να επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για πολύ σημαντική ποσότητα.In meinem Land beläuft sich der Verbrauch dieser Erzeugnisse auf 6,5 kg pro Einwohner und Jahr, und jeder, der weiß, wie diese Erzeugnisse zubereitet werden, kann bestätigen, daß es sich um eine beträchtliche Menge handelt.

Übersetzung bestätigt

Ένας νόμος της φύσης όμως λέει ότι όποιος διαθέτει μεγάλη εξουσία τείνει να την καταχραστεί και έχουμε τα συμπτώματα μιας τέτοιας κατάχρησης: μια οικονομική διπλωματία η οποία θα μπορούσε να συνοψιστεί στην εξής πρόταση: " τα δικά μας είναι δικά μας και τα δικά σας είναι διαπραγματεύσιμα" · η φιλοδοξία επιβολής μιας νέας παγκόσμιας τάξης· η pax americana, της οποίας η επίδραση πολλές φορές κάθε άλλο παρά ειρηνευτική είναι· η απαράδεκτη πρακτική της εντονότατης ανάμειξης στα εσωτερικά των κρατών.Nun ist es aber ein Naturgesetz, dass jeder, der über große Macht verfügt, zu deren Missbrauch verleitet wird, und es gibt Anzeichen für einen derartigen Missbrauch, wie beispielsweise eine Wirtschaftsdiplomatie, die man mit den Worten zusammenfassen könnte: "Was uns gehört, gehört uns, was euch gehört, ist Verhandlungssache "; der Anspruch, eine neue Weltordnung durchsetzen zu wollen, eine pax americana, deren Einfluss durchaus nicht immer friedensstiftend ist; sowie die inakzeptable zunehmende Entwicklung einer allumfassenden Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten.

Übersetzung bestätigt

Είπα ότι είναι φυσικό φαινόμενο, όποιος έχει εξουσία να τείνει να την καταχραστεί.Ich habe gesagt, dass es ein Naturgesetz ist, dass jeder, der über Macht verfügt, zum Missbrauch dieser Macht verleitet wird.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
wer
welche Person

Grammatik

  • όποιος (maskulin)
  • όποια (feminin)
  • όποιο (neutrum)

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback