όποιος   [opios, opoios]

(0)
(0)

Etymologie zu όποιος

όποιος Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

Noch keine Grammatik zu όποιος.Griechische Definition zu όποιος

όποιος, αντων.· γεν. οποιουνού. — Βλ. και και ποίος.

1) (Αοριστολ.) όποιος, οποιοσδήποτε:
Όποιο τραγούδι τσ’ άρεσεν, ήπιανε κι ήγραφέ το (Ερωτόκρ. Ά 445
να συβαστεί να παντρευτεί μ’ όποιο απ’ αυτούς θελήσει (Ερωφ. Β́ 427
με επόμ. το κ(α)ι α(ν):
εις όποιο μέρος και αν στραφώ εκδίκησιν ξετρέχουν των τέκνων μου τα δάκρυα (Λίμπον. 25
όποιος κι α μ’ επείραξεν, εκείνος με κατέχει (Ερωτόκρ. Β́ 899).
2) (Με άρθρο)
α) ο οποίος:
(Θησ. (Foll.) I 71
Είχεν και έτερον υιόν … του όποιου άφηκεν στην Βλαχίαν ένα καλό ιμερίδι (Χρον. Μορ. H 3088
β) (το ουδ.) πράγμα που:
καθώς το ακούσετε εδώ οπίσω εις το βιβλίον μου …, το όποιον ουδέν με φαίνεται να σας το διπλογράψω (Χρον. Μορ. H 7558).
[<άρθρο ο + αντων. ποίος. Διαφ. τ. σήμ. ιδιωμ. Η λ. στο Βλάχ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback