{η}  όαση Subst.  [oasi, oash]

{die}    Subst.
(163)

Etymologie zu όαση

όαση (λόγιο) altgriechisch ὄασις[1] altägyptisch wḥ't ( =καζάνι, κοίλωμα, λάκκος) (πβ. Αραβικά: wãḥat)


GriechischDeutsch
Δυστυχώς όμως, η Ευρώπη δεν είναι όαση και ο κόσμος είναι αλληλεπιδραστικός: ο κόσμος γύρω μας γυρίζει, θα έλεγα, γεγονός που δικαιολογεί τις εξωτερικές δράσεις στο επίπεδο της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.Doch leider ist Europa keine Oase, und die Welt ist interaktiv: Die Welt um uns ist uns nicht immer wohlgesonnen, wenn ich das so sagen darf, so dass externe Maßnahmen im Bereich Justiz und Inneres ihre Berechtigung haben.

Übersetzung bestätigt

Αν υπήρχαν τα τρία κράτη Ιορδανία, Παλαιστίνη και Ισραήλ αμέσως θα πεταγόταν το ιορδανικό κράτος, αμέσως κάποιοι θα προσπαθούσαν μέσω της Παλαιστίνης να ανατινάξουν αυτή την όαση της μισής, του ενός τρίτου δημοκρατίας.Gäbe es die drei Staaten Jordanien, Palästina und Israel -, würde der jordanische Staat sofort explodieren, würde man sofort über Palästina versuchen, diese halbe Oase, ein Drittel der Demokratie, zu zerschlagen.

Übersetzung bestätigt

" μία όαση αισιοδοξίας, κατά την άποψή μου, εντοπίζεται στην περιοχή της Σομαλιλάνδης, που ήταν πρώην βρετανικό προτεκτοράτο.Die einzige Oase des Optimismus ist meiner Meinung nach die Region Somaliland, ein ehemals britisches Protektorat.

Übersetzung bestätigt

Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να διασφαλίσουμε ότι, για τα προσεχή έτη, για το 2010, η ΕΕ είναι περισσότερο σαν όαση ηρεμίας για τους επιχειρηματίες και τους πολίτες της Ευρώπης.Es geht jetzt darum, für die kommenden Jahre, für 2010 sicherzustellen, dass, die EU eigentlich eher eine Oase der Ruhe für Europas Unternehmer und Bürger ist.

Übersetzung bestätigt

Ήταν ωστόσο απόλυτα χαρακτηριστικό το ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε από την αρχή στη στρατηγική της ΕΕ για το 2020 ξεχνώντας την αξιολόγηση της περιβόητης στρατηγικής της Λισαβόνας που εγκρίθηκε πριν από δέκα χρόνια και υποσχόταν μια όαση στην ΕΕ.Es war jedoch recht symptomatisch, dass das besondere Augenmerk zu Beginn der Aussprache der EU-Strategie für 2020 galt, und darüber die Bewertung der so genannten Strategie von Lissabon, die vor zehn Jahren verabschiedet wurde und eine Oase in der EU versprach, so ziemlich vergessen wurde.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu όαση

όαση η [óasi] : 1. γόνιμη έκταση μέσα στην έρημο: Οι οάσεις της Σαχάρας / της Λιβυκής ερήμου. Περίπου τα δύο τρίτα του συνολικού πληθυσμού της Σαχάρας είναι μόνιμοι κάτοικοι που ζουν σε οάσεις. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback