{η}  ωκεανολογία Subst.  [okeanologia, okeanolojia, wkeanologia]

{die}    Subst.
(0)

Etymologie zu ωκεανολογία

ωκεανολογία ωκεανολόγος


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu ωκεανολογία.



Singular

Plural

Nominativdie Ozeanologie

Genitivder Ozeanologie

Dativder Ozeanologie

Akkusativdie Ozeanologie




Griechische Definition zu ωκεανολογία

ωκεανολογία η [okeanolojía] : ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη μελέτη της οικονομικής εκμετάλλευσης και προστασίας των θαλασσών σε συνδυασμό με τα πορίσματα της ωκεανογραφίας.

[λόγ. < γαλλ. océanologie < océan < αρχ. Ὠκεαν(ός) -ο- + -logie = -λογία]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback