{ο}  ωκεανογράφος Subst.  [okeanografos, okeanorrafos, wkeanografos]

{der}    Subst.
(0)

Etymologie zu ωκεανογράφος

ωκεανογράφος ωκεαν(ός) + -ο- + -γράφος, (entlehnt aus) französisch océanographe


GriechischDeutsch
Απλά πες του ότι ότι δεν είναι ο τύπος της, ξέρεις, πως της αρέσουν μόνο αστροναύτες, ή ωκεανογράφοι.Sag ihm einfach, dass sie nicht auf Typen wie ihn steht, verstehst du, etwa so, als ob sie sich nur mit Astronauten verabredet oder mit Ozeanographen.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen SynonymeGriechische Definition zu ωκεανογράφος

ωκεανογράφος ο [okeanoγráfos] : επιστήμονας ειδικός στην ωκεανογραφία.

[λόγ. < γαλλ. océano graphe < océano(graphie) = ωκεανο(γραφία) -graphe = -γράφος· λόγ. θηλ. χωρίς διάκρ. γένους]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback