ψηφιακός -ή -ό Adj.  [psifiakos -i -o, pshfiakos -h -o]

  Adj.
(12)
(11)

GriechischDeutsch
Η διανομή των παροχών της τηλεόρασης επί πληρωμή στους τελικούς καταναλωτές μπορεί να εξασφαλιστεί με διάφορους τρόπους μετάδοσης, οι κυριότεροι των οποίων στη Γαλλία είναι ο καλωδιακός, μέσω δορυφόρου, μέσω DSL και ο ερτζιανός (αναλογικός ή ψηφιακός).Die Übermittlung der Pay-TV-Angebote an die Endverbraucher kann auf verschiedenen Wegen erfolgen, wobei in Frankreich die folgenden Übertragungswege am gängigsten sind: Kabel, Satellit, DSL und (analog bzw. digital) terrestrisch.

Übersetzung bestätigt

5.4.3 Για να άρει τους αποκλεισμούς, ο ψηφιακός κόσμος της Ένωσης χρειάζεται πολιτιστικά πλούσιο Διαδίκτυο.5.4.3 Eine digital integrative EU benötigt ein Internet mit kulturellen Inhalten.

Übersetzung bestätigt

Στην οδηγία INSPIRE προβλέπεται τόσο η προώθηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όσο και η ανάγκη εφαρμογής των αρχών «εξ ορισμού ψηφιακός χαρακτήρας» και «μόνον άπαξ».Die Förderung von E‑Government-Diensten und die Notwendigkeit, die Prinzipien 'digital als Standard' und 'einmalige Benutzung' anzuwenden, sind sämtlich in der INSPIRE-Richtlinie verankert.

Übersetzung bestätigt

Ο όρος «d-cinema» (ψηφιακός κινηματογράφος) χρησιμοποιήθηκε επίσης από τον εν λόγω κλάδο· αυτός σημαίνει ότι η τελική εικόνα είναι είτε το αποτέλεσμα μιας διατερματικής (end-to-end) ψηφιακής αλυσίδας ή η ψηφιακή προβολή υλικού που η πρωτότυπή του μορφή ήταν σε ταινία και μεταφέρθηκε σε ψηφιακό μέσο.In der Kinobranche wird auch der Begriff D-Kino verwendet; damit ist gemeint, dass das auf die Leinwand projizierte Bild entweder das Ergebnis einer von Anfang bis Ende digitalen Übertragungskette ist oder aber dass ursprünglich als Film entstandenes Material auf ein digitales Medium übertragen und digital projiziert wird.

Übersetzung bestätigt

Θα εισαγάγει σταδιακά τις αρχές «εξ ορισμού ψηφιακός χαρακτήρας» και «μόνον άπαξ», την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και θα διενεργήσει εκτίμηση των επιπτώσεων της πιθανής εφαρμογής της αρχής «κατά της παλαιότητας».Zudem wird sie durch elektronische Rechnungsstellung und Auftragsvergabe schrittweise zu den Grundsätzen „standardmäßig digital“ und „einmalige Erfassung“ übergehen und Möglichkeiten zur Anwendung des Grundsatzes „keine Erblasten“ prüfen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
digital

Grammatik

  • ψηφιακός (maskulin)
  • ψηφιακή (feminin)
  • ψηφιακό (neutrum)


Griechische Definition zu ψηφιακός -ή -ό

ψηφιακός -ή -ό [psifiakós] : α.(για όργανο μέτρησης, συσκευή κτλ.) που εμφανίζει τις σχετικές με τη λειτουργία του ενδείξεις με ψηφία (αριθμούς ή γράμματα): Ψηφιακό ρολόι / χρονόμετρο. Ψηφιακές ενδείξεις. β. (ηλεκτρον.) που επεξεργάζεται τις πληροφορίες που του διοχετεύονται χρησιμοποιώντας αριθμητικά ψηφία ή ειδικά σήματα: Ψηφιακό τηλέφωνο.

[λόγ. ψηφί(ο) -ακός μτφρδ. αγγλ. digital]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback