ψεύδομαι Verb  [psevdome, psevthome, pseydomai]

  Verb
(5)

Etymologie zu ψεύδομαι

ψεύδομαι altgriechisch ψεύδομαι


GriechischDeutsch
Δεν μπορώ να σας πω αν είμαστε αποτελεσματικοί, διότι θα ψεύδομαι αν σας πω ότι, ναι, είμαστε αποτελεσματικοί.Ich kann Ihnen nicht sagen, ob wir Erfolg haben werden, denn ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ja, wir sind erfolgreich.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu ψεύδομαι

Medio-Passiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ψεύδομαιψευδόμαστε
ψεύδεσαιψεύδεστε, ψευδόσαστε
ψεύδεταιψεύδονται
Imper
fekt
ψευδόμουν(α)ψευδόμαστε
ψευδόσουν(α)ψευδόσαστε
ψευδόταν(ε)ψεύδονταν
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ψεύδομαιθα ψευδόμαστε
θα ψεύδεσαιθα ψεύδεστε θα ψευδόσαστε
θα ψεύδεταιθα ψεύδονται
SUB
JUNC
TIVE
Präs
enz
να ψεύδομαινα ψευδόμαστε
να ψεύδεσαινα ψεύδεστε, να ψευδόσαστε
να ψεύδεταινα ψεύδονται
Imper
ativ
Presψεύδεστε
Part
izip
Presψευδόμενος

Griechische Definition zu ψεύδομαι

ψεύδομαι [psévδome] Ρ αόρ. ψεύσθηκα, απαρέμφ. ψευσθεί : (λόγ.) δίνω ψευδή πληροφορία, υπόσχεση κτλ., προβάλλω ψευδή ισχυρισμό· λέω ψεύδη, ψέματα· (πρβ. ψευδολογώ): ψεύδομαι κατάφωρα / ασύστολα. Είναι φανερό ότι, όταν λέει πως δε γνωρίζει τίποτα, ψεύδεται. Ο μάρτυρας ψεύδεται, κύριε πρόεδρε.

[λόγ. < αρχ. ψεύδομαι]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback