ψευτοζώ  Verb  [pseftozo, pseytozw]

Noch keine Übersetzung :(

Ähnliche Bedeutung wie ψευτοζώ

Noch keine Synonyme

Grammatik


απρόσωπες εγκλίσεις
απαρέμφατο (αόριστος)
ψευτοζήσει
μετοχή (ενεστώτας)
ψευτοζώντας
προσωπικές εγκλίσεις
πρόσωπο singular plural
πρώτο δεύτερο τρίτο πρώτο δεύτερο τρίτο
οριστική εγώ εσύ αυτός εμείς εσείς αυτοί
μονολεκτικοί
χρόνοι
ενεστώτας ψευτοζώ ψευτοζείς ψευτοζεί ψευτοζούμε ψευτοζείτε ψευτοζούν
παρατατικός ψευτοζούσα ψευτοζούσες ψευτοζούσε ψευτοζούσαμε ψευτοζούσατε ψευτοζούσαν
αόριστος ψευτοέζησα ψευτοέζησες ψευτοέζησε ψευτοζήσαμε ψευτοζήσατε ψευτοέζησαν


περιφραστικοί
χρόνοι
εξακολουθητικός
μέλλοντας
θα ψευτοζώ θα ψευτοζείς θα ψευτοζεί θα ψευτοζούμε θα ψευτοζείτε θα ψευτοζούν
στιγμιαίος
μέλλοντας
θα ψευτοζήσω θα ψευτοζήσεις θα ψευτοζήσει θα ψευτοζήσουμε θα ψευτοζήσετε θα ψευτοζήσουν
παρακείμενος α' έχω ψευτοζήσει έχεις ψευτοζήσει έχει ψευτοζήσει έχουμε ψευτοζήσει έχετε ψευτοζήσει έχουν ψευτοζήσει
παρακείμενος β' - - - - - -
υπερσυντέλικος α' είχα ψευτοζήσει είχες ψευτοζήσει είχε ψευτοζήσει είχαμε ψευτοζήσει είχατε ψευτοζήσει είχαν ψευτοζήσει
υπερσυντέλικος β' - - - - - -
συντελεσμένος
μέλλοντας α'
θα έχω ψευτοζήσει θα έχεις ψευτοζήσει θα έχει ψευτοζήσει θα έχουμε ψευτοζήσει θα έχετε ψευτοζήσει θα έχουν ψευτοζήσει
συντελεσμένος
μέλλοντας β'
- - - - - -
υποτακτική εγώ εσύ αυτός εμείς εσείς αυτοί
περιφραστικοί
χρόνοι
ενεστώτας να ψευτοζώ να ψευτοζείς να ψευτοζεί να ψευτοζούμε να ψευτοζείτε να ψευτοζούν
αόριστος να ψευτοζήσω να ψευτοζήσεις να ψευτοζήσει να ψευτοζήσουμε να ψευτοζήσετε να ψευτοζήσουν
παρακείμενος α' να έχω ψευτοζήσει να έχεις ψευτοζήσει να έχει ψευτοζήσει να έχουμε ψευτοζήσει να έχετε ψευτοζήσει να έχουν ψευτοζήσει
παρακείμενος β' - - - - - -
προστακτική - (εσύ) - - (εσείς) -
μονολεκτικοί
χρόνοι
ενεστώτας ψευτόζει ψευτοζείτε
αόριστος ψευτοζησε ψευτοζήστε


Griechische Definition zu ψευτοζώ

ψευτοζώ [pseftozó] .9α αόρ. ψευτοέζησα, απαρέμφ. ψευτοζήσει : ζω με ελάχιστους πόρους, με στερήσεις.

[ψευτο- + ζω]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu ψευτοζώ

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15