χώρες ΑΚΕ   [chores AKE, xwres AKE]

{die}    Subst.
(1013)

GriechischDeutsch
Είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί η συνέχεια των εισαγωγών από τις χώρες ΑΚΕ στην Κοινότητα, καθώς και η ομαλή μετάβαση στην ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης.Die fortgesetzte Einfuhr aus den AKP-Staaten in die Gemeinschaft muss ebenso sichergestellt werden wie der reibungslose Übergang zum

Übersetzung bestätigt

οι δικαιούχες χώρες ΑΚΕ ή οι οργανισμοί που αυτές εξουσιοδοτούν δεόντως περιλαμβανομένων επίσημων περιφερειακών οργανισμών ή των εκπροσώπων τους·die begünstigten AKP-Staaten oder von ihnen ordnungsgemäß ermächtigte Einrichtungen, einschließlich offizieller regionaler Einrichtungen, bzw. ihre Vertreter;

Übersetzung bestätigt

Κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν οι εναπομένουσες ποσότητες για τις χώρες ΑΚΕ, οι οποίες δεσμεύτηκαν συλλογικά να εφαρμόσουν μεταξύ τους τις διαδικασίες κατανομής των ποσοτήτων ώστε να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος εφοδιασμός των εργοστασίων ραφιναρίσματος.Die verbleibenden Mengen sollten für die AKP-Staaten festgesetzt werden, die sich gemeinsam verpflichtet haben, untereinander Verfahren für die Zuteilung der Mengen festzulegen, um die angemessene Versorgung der Raffinerien sicherzustellen.

Übersetzung bestätigt

Κατά την περίοδο 2004-2008, υποτροφίες ανά χώρα με χρηματοδότηση από τους μηχανισμούς της Επιτροπής για την εξωτερική συνεργασία χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικά προς τις υποτροφίες Erasmus Mundus, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων φοιτητών που έρχονται από συγκεκριμένες τρίτες χώρες, όπως η Κίνα, η Ινδία, τα Δυτικά Βαλκάνια ή οι χώρες ΑΚΕ, για να σπουδάσουν στην Ευρώπη.Im Zeitraum 2004-2008 ergänzten länderspezifische, über die Instrumente der externen Zusammenarbeit der Kommission finanzierte Stipendien die Erasmus Mundus-Stipendien, um die Zahl der in Europa studierenden Stipendiaten aus bestimmten Drittstaaten, wie China, Indien, den westlichen Balkanländern oder den AKP-Staaten, zu erhöhen.

Übersetzung bestätigt

Αυτές οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης θα είναι σύμφωνες με τις υποχρεώσεις του ΠΟΕ, θα στηρίζουν την περιφερειακή ολοκλήρωση και θα προάγουν τη σταδιακή ένταξη των οικονομιών των ΑΚΕ στο βασισμένο σε κανόνες παγκόσμιο σύστημα εμπορίου, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την αειφόρο ανάπτυξή τους και συμβάλλοντας στη συνολική προσπάθεια εξάλειψης της φτώχειας και βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης στις χώρες ΑΚΕ.Diese stehen mit den WTO-Verpflichtungen in Einklang, unterstützen die regionale Integration und fördern die schrittweise Einbeziehung der Volkswirtschaften der AKP-Staaten in das regelbasierte Welthandelssystem und begünstigen damit deren nachhaltige Entwicklung und leisten einen Beitrag zu den Gesamtbemühungen zur Beseitigung der Armut und zur Verbesserung der Lebensbedingungen in den AKP-Staaten.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu χώρες ΑΚΕ.
Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback