{η}  χωρίστρα Subst.  [choristra, xwristra]

{der}    Subst.
(9)

Etymologie zu χωρίστρα

χωρίστρα χωρίζω


GriechischDeutsch
Είχε σφαιρικό μάτια αρχίζοντας από το κεφάλι του με μια λάμψη απίθανος, προσκρούσεις του μέτωπο, και φορούσε τα μακριά μαλλιά του χτενισμένα προς τα πίσω χωρίς χωρίστρα.Er hatte kugelige Augen aus dem Kopf mit einem fischigen Glitzer, Beulen auf seinem Stirn, und trug sein langes Haar strich, ohne Scheitel.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Scheitelpunkt
ScheitelGriechische Definition zu χωρίστρα

χωρίστρα η [xorístra] : η γραμμή που σχηματίζεται εκεί που χωρίζουμε τα μαλλιά: H χωρίστρα μου είναι ίσια / στραβή. Kάνω χωρίστρα στη μέση / στο πλάι / δεξιά / αριστερά. || τρόπος χτενίσματος με χωρίστρα: Kάνει τα μαλλιά του χωρίστρα.

[χωρισ- (χωρίζω) -τρα]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback