{το}  χτυποκάρδι Subst.  [chtipokardi, chtipokarthi, xtypokardi]

{das}    Subst.
(1)

Etymologie zu χτυποκάρδι

χτυποκάρδι χτυπ(ώ) + -ο- + καρδι(ά), αντιστροφή του καρδιοχτύπι[1]


GriechischDeutsch
Με πιάνει και μένα ένα χτυποκάρδι.Ich bekomme leichte Herzklopfen.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu χτυποκάρδι

χτυποκάρδι το [xtipokárδi] Ο44α : αγωνία, μεγάλη ανησυχία ή συγκίνη ση· καρδιοχτύπι: M΄ έπιασε ένα χτυποκάρδι την ώρα των εξετάσεων! Tα νεανικά / μαθητικά / ερωτικά χτυποκάρδια. Tα πρώτα χτυποκάρδια, οι πρώτες ερωτικές συγκινήσεις.

[χτυπ(ώ) -ο- + καρδ(ιά) -ι: καρδιοχτύπι με αντιστροφή των συνθετικών (σύγκρ. κοιλόπονος - πονόκοιλος)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback