χρεώνω Verb  [chreono, xrewnw]

  Verb
(0)

Etymologie zu χρεώνω

χρεώνω χρέος + -ώνω altgriechisch χρέος


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu χρεώνω

χρεώνω [xreóno] -ομαι : 1α.λογαριάζω ένα χρέος στο όνομα κάποιου: Δεν έχω να σε πληρώσω σήμερα, χρέωσέ με. Xρεώθηκα / είμαι χρεωμένος για να χτίσω το σπίτι. || εγγράφω ένα ποσό στη χρέωση2 ενός λογιστικού βιβλίου. β. (για άμεση εξόφληση) χρεώνω κπ. / κτ.: Πόσο μας χρέωσε ο σερβιτόρος; Mας χρέωσε / χρεώνει τη μερίδα εκατό δραχμές. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback