χορταίνω Verb  [chorteno, xortainw]

(2)
  Verb
(0)
(0)
(0)

Etymologie zu χορταίνω

χορταίνω altgriechisch χορτάζω (τρέφω) χόρτος


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu χορταίνω


Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
χορταίνωχορταίνουμε, χορταίνομε
χορταίνειςχορταίνετε
χορταίνειχορταίνουν(ε)
Imper
fekt
χόρταιναχορταίναμε
χόρταινεςχορταίνατε
χόρταινεχόρταιναν, χορταίναν(ε)
Aoristχόρτασαχορτάσαμε
χόρτασεςχορτάσατε
χόρτασεχόρτασαν, χορτάσαν(ε)
Per
fekt
έχω χορτάσειέχουμε χορτάσει
έχεις χορτάσειέχετε χορτάσει
έχει χορτάσειέχουν χορτάσει
Plu
per
fekt
είχα χορτάσειείχαμε χορτάσει
είχες χορτάσειείχατε χορτάσει
είχε χορτάσειείχαν χορτάσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα χορταίνωθα χορταίνουμε, θα χορταίνομε
θα χορταίνειςθα χορταίνετε
θα χορταίνειθα χορταίνουν(ε)
Fut
ur
θα χορτάσωθα χορτάσουμε, θα χορτάσομε
θα χορτάσειςθα χορτάσετε
θα χορτάσειθα χορτάσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω χορτάσειθα έχουμε χορτάσει
θα έχεις χορτάσειθα έχετε χορτάσει
θα έχει χορτάσειθα έχουν χορτάσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να χορταίνωνα χορταίνουμε, να χορταίνομε
να χορταίνειςνα χορταίνετε
να χορταίνεινα χορταίνουν(ε)
Aoristνα χορτάσωνα χορτάσουμε, να χορτάσομε
να χορτάσειςνα χορτάσετε
να χορτάσεινα χορτάσουν(ε)
Perfνα έχω χορτάσεινα έχουμε χορτάσει
να έχεις χορτάσεινα έχετε χορτάσει
να έχει χορτάσεινα έχουν χορτάσει
Imper
ativ
Presχόρταινεχορταίνετε
Aoristχόρτασεχορτάστε
Part
izip
Presχορταίνοντας
Perfέχοντας χορτάσει
InfinAoristχορτάσει

Griechische Definition zu χορταίνω

χορταίνω [xorténo] Ρ αόρ. χόρτασα, απαρέμφ. χορτάσει, μππ. χορτασμένος : 1.τρώω τόσο, ώστε να μην πεινώ πια: Xόρτασα, δεν μπορώ να φάω άλλο. Mετά τον πόλεμο χορτάσαμε ψωμί, είχαμε άφθονη τροφή. || κάνω κπ. να χορτάσει: Tα παιδιά δεν τα χορταίνεις με τίποτα, θέλουν να τρων συνέχεια. Έχει να χορτάσει τόσα στόματα! (έκφρ.) χορταίνω την πείνα μου, χορταίνω. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback