χελιδόνισμα  

  • Kinder-Lied (zur Begrüßung des Frühlings)
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Σιτοχωρίου είναι σχεδόν ίδιες με αυτές του τελευταίου στίχου στο αρχαίο χελιδόνισμα: Μη σι σπάσου τ’ θύρα σου κι την παραθύρα σου (οι απειλές). Οι Πατέρες ...

... 1976, σσ. 115-130, Αικατερινίδης Γεώργιος, Το Χελιδόνισμα στην περιοχή Σερρών. [4], Το χελιδόνισμα των αρχαίων παρουσιάζεται και σε μετάφραση. [5] ...

... δραστηριότητες ή λαϊκά έθιμα, όπως ένα λαϊκό τραγούδι για το άλεσμα, το ροδιακό χελιδόνισμα και τα επιθαλάμια τραγούδια, από τα οποία επηρεάστηκε η Σαπφώ. Οι αλεξανδρινοί ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

chelidonisma, chelithonisma, xelidonisma


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ χελιδόνισμα χελιδονίσματα
Genitiv χελιδονίσματος χελιδονισμάτων
Akkusativ χελιδόνισμα χελιδονίσματα
Vokativ χελιδόνισμα χελιδονίσματα
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15