χειμερινός -ή -ό Adj.  [chimerinos -i -o, xeimerinos -h -o]

(7)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
99,7 % για μέσο όρο μίας ώρας· 98,9 % για μέσο όρο 24 ωρών· ετήσιος μέσος όρος· χειμερινός μέσος όρος99,7-Perzentil der Stundenmittelwerte; 98,9-Perzentil der 24-Stunden-Mittelwerte; Jahresmittelwert; Winter-Mittelwert

Übersetzung bestätigt

Άνω της LV για τα οικοσυστήματα (χειμερινός μέσος όρος)Oberhalb LV für den Schutz von Ökosystemen (Winter-Mittelwert)

Übersetzung bestätigt

UAT και LAT με την LV για τα οικοσυστήματα (χειμερινός μέσος όρος)UAT und LAT in Bezug auf den Grenzwert für den Schutz von Ökosystemen (Winter-Mittelwert)

Übersetzung bestätigt

Ο χειμερινός μέσος όρος αφορά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου του έτους που προηγείται του έτους αναφοράς έως τις 31 Μαρτίου του έτους αναφοράς.Für die Errechnung des Winter-Mittelwerts gilt als Winter die Zeit vom 1. Oktober des dem Berichtsjahr vorausgehenden Jahres bis zum 31. März des Berichtsjahres.

Übersetzung bestätigt

LV για τα οικοσυστήματα (χειμερινός μέσος όρος)LV für den Schutz von Ökosystemen (Winter-Mittelwert)

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • χειμερινός (maskulin)
  • χειμερινή (feminin)
  • χειμερινό (neutrum)


Griechische Definition zu χειμερινός -ή -ό

χειμερινός -ή -ό [ximerinós] : που αναφέρεται στο χειμώνα. α. που γίνεται ή που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του χειμώνα. ANT θερινός: Xειμερινά σπορ. χειμερινός -ή -ό κινηματογράφος. Xειμερινά ρούχα, χειμωνιάτικα και ως ουσ. τα χειμερινά. || χειμερινός -ή -ό κολυμβητής, που κολυμπάει και το χειμώνα. β. που ισχύει κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή που ανήκει σ΄ αυτόν: Xειμερινή ώρα / περίοδος. || Xειμερινό ηλιοστάσιο*. χειμερινά ΕΠIΡΡ.

[λόγ. < αρχ. χειμερινός]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback