χασομερώ  

  • herumbummeln
    upvotedownvote
  • trödeln
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ισχύουν, πριν το 1997: Στ. Ιατρού, Αμ. Κουδούνη, Μ. Νικολακοπούλου, Στ. Χασομέρη, Δομή και λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕΕ, Αθήνα Φεβρ., 2005 ...

... Προσφύγων στην Δυτική Μακεδονία [1] Αμ. Κουδούνη, Μ. Νικολακοπούλου, Στ. Χασομέρη, "Δομή και λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης",ΤΕΕ, Αθήνα Φεβρ., 2005 ...

... του είπε: «Πήγαινε πιο γρήγορα, Ιησού! Συνέχισε το δρόμο σου! Γιατί χασομεράς;». Ο Χριστός τότε με ήρεμο τόνο του απάντησε: «Εγώ θα σταθώ και θα ξεκουραστώ ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

chasomero, xasomerw


Deutsche Synonyme zu: χασομερώ

bummeln trödeln zögern (sich) Zeit lassen langsam sein klüngeln vertändeln vor sich hin trödeln (sich) lange aufhalten mit (he)rumtrödeln (Zeit) vertrödeln die Mühlen der (Justiz/Bürokratie/...) mahlen langsam trotten latschen zockeln (sich) mit schleppendem Gang fortbewegen schlappen schlurfen (sich) schleppen (sich) dahinschleppen zuckeln kriechen schleppend gehen schlurfend gehen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15