χάριν    [charin, xarin]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Etymologie zu χάριν

χάριν altgriechisch Akkusativ von χάρις


GriechischDeutsch
Η υπέροχη αεροδυναμική του σκάφη, η σιγανή μηχανική κίνηση χάριν της κυλιόμενης υποδομής.Die wunderschöne aerodynamische Form, optimale Laufruhe dank eines elektronischen Kugellagers,
Λοιπόν, παίρνετε μια δύσκολη λέξη, όπως "Τσεχοσλοβακία" παραδείγματος χάριν, και την συλλαβίζεις ανάποδα.Sie müssen sich ein langes Wort suchen, so wie Tschechoslowakei zum Beispiel. Und das buchstabieren Sie rückwärts.
Παραδείγματος χάριν, το 1924, γιατί παροτρύνατε τον κύριο Μπερνιέ να χρηματοδοτήσει αγώνες αυτοκινήτων?Sie haben z. B. 1924 einen Mr. Berniet überredet, Autorennen zu finanzieren. Ja!
Προς χάριν της κόρης της, πρέπει να σταματήσει. Εγώ θα το έκανα.Der Tochter wegen sollte sie bleiben.
Παίξε το μια φορά, Σαμ. Για χάριν του παλιού καιρού.Spiel es, um alter Zeiten willen.

Synonyme zu χάριν

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie χάριν

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu χάριν

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu χάριν.Griechische Definition zu χάριν

χάριν [xárin] (ως πρόθ.) : (λόγ.) συνήθ. στις εκφράσεις λόγου* χάριν / χάρη. παραδείγματος* χάριν / χάρη. χάριν / χάρη γούστου*. χάριν παιδιάς*. χάριν ευκολίας / συντομίας, για ευκολία / για συντομία. χάριν ποικιλίας*. χάριν φιλίας*.

[λόγ. < ελνστ. χάριν (δες στο χάρις) `για το χατίρι κάποιου΄ & σημδ. νλατ. gratia]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback