χάριν    [charin, xarin]

Noch keine Übersetzung :(

-

Ähnliche Bedeutung wie χάριν

Noch keine Synonyme


Beispielsätze χάριν

... λήμμα: συντομογραφία Συντομογραφία, ή βραχυγραφία χαρακτηρίζεται η γραφή λέξεων ή φράσεων σε μικρότερη μορφή, παραλείποντας τμήμα των λέξεων χάριν συντομίας ...

... ορολογία συνήθως τα τρόφιμα διαχωρίζονται από τα ποτά (π.χ. "Κώδικας Τροφίμων και Ποτών"), αλλά συχνά χάριν συντομίας ως "τρόφιμα" νοούνται και τα ποτά ...

... µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η διάλυση της βουλής χρησιµοποιείται υπέρ και χάριν της κυβέρνησης µειοψηφίας (χαριστική διάλυση).". Η στάση του Κωλέττη στα ...

Quelle: Wikipedia

Grammatik

Noch keine Grammatik zu χάριν.


Griechische Definition zu χάριν

χάριν [xárin] (ως πρόθ.) : (λόγ.) συνήθ. στις εκφράσεις λόγου* χάριν / χάρη. παραδείγματος* χάριν / χάρη. χάριν / χάρη γούστου*. χάριν παιδιάς*. χάριν ευκολίας / συντομίας, για ευκολία / για συντομία. χάριν ποικιλίας*. χάριν φιλίας*.

[λόγ. < ελνστ. χάριν (δες στο χάρις) `για το χατίρι κάποιου΄ & σημδ. νλατ. gratia]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu χάριν

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15