φυτό  

  • Pflanze
    upvotedownvote
  • sehr dummer, hirnloser Mensch
    upvotedownvote
  • übereifriger Lerner (Streber)
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

fito, fyto


Deutsche Synonyme zu: φυτό

Pflanze Gewächs


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ φυτό φυτά
Genitiv φυτού φυτών
Akkusativ φυτό φυτά
Vokativ φυτό φυτά
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15