φτυαρίζω  

  • schaufeln
    upvotedownvote
  • wegschaufeln
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... [εκκρεμεί παραπομπή][ii] Η αγγλική λαϊκή ονομασία του πτηνού, shoveler «αυτός που φτυαρίζει, ο φτυαριστής», παραπέμπει στο ράμφος του πτηνού που, σύμφωνα με την εκεί ...

... νερό στον αέρα (sic), πετώντας χαμηλά πάνω από λίμνες ή ποταμούς και «φτυαρίζοντας» το νερό με ανοιχτό το στόμα του. Με παρόμοιο τρόπο «παίρνει το μπάνιο ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ftiarizo, ftyarizw


Deutsche Synonyme zu: φτυαρίζω

graben ausheben schaufeln buddeln schippen schöpfen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15