φταίω Verb  [fteo, ftaiw]

(1389)
(4)
(0)

Etymologie zu φταίω

φταίω mittelgriechisch φταίω altgriechisch πταίω


GriechischDeutsch
Ωστόσο, δεν φταίω εγώ, κύριε Επίτροπε, αν σε αυτό το Σώμα επικρατεί μια χαλαρή συναίνεση.Aber das ist nicht meine Schuld, Herr Kommissar, wenn in diesem Hause ein flauer Konsens herrscht.

Übersetzung bestätigt

Κυρία Anttila, λυπάμαι που αναγκάσθηκα να σας πω να επισπεύδετε, αλλά δεν φταίω εγώ, η Ομάδα σας πρέπει να σας δίνει περισσότερο χρόνο.Frau Anttila, es tut mir leid, daß ich gezwungen war, Sie zu bitten, schnell zum Ende zu kommen, aber das ist nicht meine Schuld, Ihre Fraktion sollte Ihnen mehr Redezeit geben.

Übersetzung bestätigt

Αλλά δεν φταίω εγώ.Aber das ist nicht meine Schuld.

Übersetzung bestätigt

Εγώ φταίω για όλα.Es ist alles meine Schuld.

Übersetzung nicht bestätigt

Και είπα δυνατά, 'Άκου δω, εσύ, ξέρουμε κι οι δυο μας ότι, αν το βιβλίο δεν βγει εξαιρετικό δεν θα φταίω μόνο εγώ, έτσι;Ich sprach laut: "Hör zu, Du Ding, Du und ich wissen beide, wenn dieses Buch nicht brillant ist, dass es nicht komplett meine Schuld ist, richtig?

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu φταίω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
φταίωφταίμε
φταιςφταίτε
φταίειφταίν(ε), φταιν
Imper
fekt
έφταιγαφταίγαμε
έφταιγεςφταίγατε
έφταιγεέφταιγαν, φταίγαν(ε)
Aoristέφταιξαφταίξαμε
έφταιξεςφταίξατε
έφταιξεέφταιξαν, φταίξαν(ε)
Per
fekt
έχω φταίξειέχουμε φταίξει
έχεις φταίξειέχετε φταίξει
έχει φταίξειέχουν φταίξει
Plu
per
fekt
είχα φταίξειείχαμε φταίξει
είχες φταίξειείχατε φταίξει
είχε φταίξειείχαν φταίξει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα φταίωθα φταίμε
θα φταιςθα φταίτε
θα φταίειθα φταίνε, θα φταιν
Fut
ur
θα φταίξωθα φταίξουμε, θα φταίξομε
θα φταίξειςθα φταίξετε
θα φταίξειθα φταίξουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω φταίξειθα έχουμε φταίξει
θα έχεις φταίξειθα έχετε φταίξει
θα έχει φταίξειθα έχουν φταίξει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να φταίωνα φταίμε
να φταιςνα φταίτε
να φταίεινα φταίνε, φταιν
Aoristνα φταίξωνα φταίξουμε, να φταίξομε
να φταίξειςνα φταίξετε
να φταίξεινα φταίξουν(ε)
Perfνα έχω φταίξεινα έχουμε φταίξει
να έχεις φταίξεινα έχετε φταίξει
να έχει φταίξεινα έχουν φταίξει
Imper
ativ
Presφταίτε
Aoristφταίξεφταίξτε
Part
izip
Presφταίγοντας
Perfέχοντας φταίξει
InfinAoristφταίξειGriechische Definition zu φταίω

φταίω [ftéo] Ρ ενεστ. φταις, φταίει, φταίμε, φταίτε, φταίνε και φταιν, πρτ. έφταιγα, αόρ. έφταιξα, απαρέμφ. φταίξει : 1. κάνω εσφαλμένες ενέργειες ή συμπεριφέρομαι εσφαλμένα και προκαλώ ένα δυσάρεστο, αρνητικό αποτέλεσμα: Aναγνωρίζω / ομολογώ ότι έφταιξα και ζητώ συγνώμη. Φταίξαμε όλοι μας και τώρα θα πληρώσουμε. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback