{το}  φιλότιμο  Subst.  [filotimo]

Erklärung zu φιλότιμο

philotimo ist fast unmöglich ausreichend zu übersetzen, da es eine komplexe Reihe von Tugenden beschreibt.

Etymologie zu φιλότιμο

φιλότιμο altgriechisch φιλότιμον, Maskulinum von φιλότιμος φιλέω + τιμή


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu φιλότιμο

  • (αυτοσεβασμός)
  • (ευθιξία)
  • ευσυνειδησία
  • φιλοτιμία

Ähnliche Bedeutung wie φιλότιμο

Ähnliche Wörter zu φιλότιμο

Deutsche Synonyme zu φιλότιμο

Noch keine deutschen Synonyme
Griechische Definition zu φιλότιμο

φιλότιμο το [filótimo] : 1. ιδιαίτερη, αυξημένη ευαισθησία, ως στοιχείο του χαρακτήρα κάποιου σε σχέση με την προσωπική τιμή, την αξιοπρέπειά του και γενικότερα με την εικόνα που σχηματίζουν οι άλλοι (η κοινωνία, το περιβάλλον) γι΄ αυτόν: Για ένα φιλότιμο ζει ο άνθρωπος. Tου έθιξε το φιλότιμο, τον πρόσβαλε. H ελληνική λέξη “φιλότιμο” δεν έχει ακριβή μετάφραση στις ξένες γλώσσες. (έκφρ.) φέρνω κπ. στο φιλότιμο, τον φιλοτιμώ. έρχομαι στο φιλότιμο, φιλοτιμούμαι. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu φιλότιμο

von Lambros
am 2019-10-26 16:49:06
Sehr schwierig zu erklären auf Deutsch!Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15