φιλοσοφώ  

  • philosophieren
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Φιλοσοφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με ερωτήματα, προβλήματα ή απορίες που μπορούμε να αποκαλέσουμε οριακά, θεμελιώδη, ή έσχατα, όπως αυτά της ύπαρξης ...

... Δανός φιλόσοφος και θεολόγος, ποιητής, κοινωνικός κριτικός και θρησκευτικός συγγραφέας, που θεωρείται ευρέως ως ο πρώτος υπαρξιστής φιλόσοφος. Στο έργο ...

... Με τον όρο ελληνική φιλοσοφία εννοείται ο φιλοσοφικός στοχασμός που αναπτύχθηκε στο ελλαδικό χώρο ή στις επικράτειές του ανά τους αιώνες έως τη σύγχρονη ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

filosofo, filosofw


Deutsche Synonyme zu: φιλοσοφώ

philosophieren (einen) Monolog führen nachdenken laut nachdenken Selbstgespräche führen mit sich selbst reden

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15