φέρομαι Verb  [ferome, feromai]

  Verb
(0)
(0)

Etymologie zu φέρομαι

φέρομαι Passiv von φέρω altgriechisch φέρομαι


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Grammatik zu φέρομαι

Μέσος / Παθητικός Ενεστώτας
προσωπικές
εγκλίσεις
οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτική
ἐγώ
φέρομαι
φέρωμαι
φεροίμην
-
σύ
φέρ / φέρει
φέρ
φέροιο
φέρου
οὗτος
φέρεται
φέρηται
φέροιτο
φερέσθω
ἡμεῖς
φερόμεθα
φερώμεθα
φεροίμεθα
-
ὑμεῖς
φέρεσθε
φέρησθε
φέροισθε
φέρεσθε
οὗτοι
φέρονται
φέρωνται
φέροιντο
φερέσθων / φερέσθωσαν
ονοματικοί
τύποι
απαρέμφατομετοχή
φέρεσθαι
φερόμενος
φερομένη
φερόμενον

Griechische Definition zu φέρομαι

φέρομαι [férome] & (προφ.) φέρνομαι [férnome] Ρ αόρ. φέρθηκα, απαρέμφ. φερθεί : αντιδρώ στα εξωτερικά ερεθίσματα με ορισμένο τρόπο, έχω ορισμένη συμπεριφορά· συμπεριφέρομαι1: (Δε) φέρεται καλά / ευγενικά / σωστά. Mου φέρνεται άσκημα / βάναυσα / άψογα. Φέρσου έξυπνα / σωστά / σαν κύριος. Δεν ξέρει να φερθεί. Δεν έπρεπε να φερθεί έτσι σ΄ εμένα. ΦΡ φέρομαι με το γάντι*.

[λόγ. < σπάν. ελνστ. φέρομαι & σημδ. γαλλ. se porter· μεταπλ. για προσαρμ. στη δημοτ. κατά την εξέλ. φέρω > φέρνω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback