{η}  υπόδηση  Subst.  [ipodisi, ipothisi, ypodhsh]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Etymologie zu υπόδηση

υπόδηση Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu υπόδηση

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie υπόδηση

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu υπόδηση

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu υπόδηση.Griechische Definition zu υπόδηση

υπόδηση η [ipóδisi] : τα υποδήματα καθώς και ό,τι σχετίζεται με αυτά: Είδη ένδυσης, υπόδησης.

[λόγ. < ελνστ. ὑπόδη(σις) -ση]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback