υπολείπομαι Verb  [ipolipome, ypoleipomai]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Etymologie zu υπολείπομαι

υπολείπομαι Πρότυπο:υπό+λείπω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu υπολείπομαι

Passiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
υπολείπομαιυπολειπόμαστε
υπολείπεσαιυπολείπεστε, υπολειπόσαστε
υπολείπεταιυπολείπονται
Imper
fekt
υπολειπόμουν(α)υπολειπόμαστε, υπολειπόμασταν
υπολειπόσουν(α)υπολειπόσαστε, υπολειπόσασταν
υπολειπόταν(ε)υπολείπονταν, υπολειπόντανε, υπολειπόντουσαν
Aoristυπολείφθηκα, υπολείφτηκαυπολειφθήκαμε, υπολειφτήκαμε
υπολείφθηκες, υπολείφτηκεςυπολειφθήκατε, υπολειφτήκατε
υπολείφθηκε, υπολείφτηκευπολείφθηκαν, υπολειφθήκαν(ε), υπολείφτηκαν, υπολειφτήκαν(ε)
Per
fekt
έχω υπολειφθεί/υπολειφτείέχουμε υπολειφθεί/υπολειφτεί
έχεις υπολειφθεί/υπολειφτείέχετε υπολειφθεί/υπολειφτεί
έχει υπολειφθεί/υπολειφτείέχουν υπολειφθεί/υπολειφτεί
Plu
per
fekt
είχα υπολειφθεί/υπολειφτείείχαμε υπολειφθεί/υπολειφτεί
είχες υπολειφθεί/υπολειφτείείχατε υπολειφθεί/υπολειφτεί
είχε υπολειφθεί/υπολειφτείείχαν υπολειφθεί/υπολειφτεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα υπολείπομαιθα υπολειπόμαστε
θα υπολείπεσαιθα υπολείπεστε, θα υπολειπόσαστε
θα υπολείπεταιθα υπολείπονται
Fut
ur
θα υπολειφθώ, θα υπολειφτώθα υπολειφθούμε, θα υπολειφτούμε
θα υπολειφθείς, θα υπολειφτείςθα υπολειφθείτε, θα υπολειφτείτε
θα υπολειφθεί, θα υπολειφτείθα υπολειφθούν(ε), θα υπολειφτούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω υπολειφθεί/υπολειφτείθα έχουμε υπολειφθεί/υπολειφτεί
θα έχεις υπολειφθεί/υπολειφτείθα έχετε υπολειφθεί/υπολειφτεί
θα έχει υπολειφθεί/υπολειφτείθα έχουν υπολειφθεί/υπολειφτεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να υπολείπομαινα υπολειπόμαστε
να υπολείπεσαινα υπολείπεστε, να υπολειπόσαστε
να υπολείπεταινα υπολείπονται
Aoristνα υπολειφθώ, να υπολειφτώνα υπολειφθούμε, να υπολειφτούμε
να υπολειφθείς, να υπολειφτείςνα υπολειφθείτε, να υπολειφτείτε
να υπολειφθεί, να υπολειφτείνα υπολειφθούν(ε), να υπολειφτούν(ε)
Perfνα έχω υπολειφθεί/υπολειφτείνα έχουμε υπολειφθεί/υπολειφτεί
να έχεις υπολειφθεί/υπολειφτείνα έχετε υπολειφθεί/υπολειφτεί
να έχει υπολειφθεί/υπολειφτείνα έχουν υπολειφθεί/υπολειφτεί
Imper
ativ
Presυπολείπεστε
Aoristυπολείψουυπολειφθείτε, υπολειφτείτε
Part
izip
Presυπολειπόμενος
Perf
InfinAoristυπολειφθεί, υπολειφτείGriechische Definition zu υπολείπομαι

υπολείπομαι [ipolípome] Ρ4β (συνήθ. στο ενεστ. θ.) : 1.για ένα ημιτελές σύ νο λο που για να ολοκληρωθεί χρειάζεται ένα συγκεκριμένο αριθμό όμοιων μονάδων, στοιχείων: Πόσα γραμμάτια (σου) υπολείπονται; Yπολείπεται μία μέρα ως το Πάσχα. Yπολείπονται πολλά να γίνουν ακόμα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback