υποκλίνομαι Verb  [ipoklinome, ypoklinomai]

(0)
(0)
(0)

Etymologie zu υποκλίνομαι

υποκλίνομαι altgriechisch ὑποκλίνομαι (Lehnübersetzung από τη französisch s’incliner)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu υποκλίνομαι.Griechische Definition zu υποκλίνομαι

υποκλίνομαι [ipoklínome] Ρ αόρ. υποκλίθηκα, απαρέμφ. υποκλιθεί : σκύ βω ελαφρά το σώμα και λυγίζω τα γόνατα χαιρετώντας κπ. με έναν ιδιαίτερα επίσημο τρόπο: Οι ηθοποιοί υποκλίνονταν και το κοινό χειροκροτούσε. || (μτφ.): υποκλίνομαι μπροστά σε κπ. ή σε κτ., αναγνωρίζω την αξία ή την ανωτερότητά του: υποκλίνομαι μπροστά στο θάρρος του.

[λόγ. < αρχ. ὑποκλίνομαι `ξαπλώνω κάτω από κτ.΄, ελνστ. ὑποκλίνω `σκύβω σε ένδειξη υποταγής΄ σημδ. γαλλ. s΄incdivner]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback