{η}  υποκατηγορία  Subst.  [ipokatigoria, ipokatiroria, ypokathgoria]

Etymologie zu υποκατηγορία

υποκατηγορία υπο- + κατηγορία


GriechischDeutsch
Κάθε θεωρία αποτελείται από δύο υποκατηγορίες..."Jede dieser Theorien kann in 2 neue unterteilt werden..."
Η πρώτη υποκατηγορία..."Die erste Theorie wird untermauert..."
Μια υποκατηγορία.Eine Subkategorie, wenn ihr so wollt.
Για τις ασιατικές υποκατηγορίες, έχω εσένα, αδερφούλα.Die "Chinegro".
Απλά το σενάριο επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει μια υποκατηγορία.Ich hab die Story erweitert, um ein Nebengenre unterzubringen.

Synonyme zu υποκατηγορία

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie υποκατηγορία

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu υποκατηγορία

Noch keine ähnlichen Wörter

Deutsche Synonyme zu υποκατηγορία

Noch keine deutschen Synonyme
Griechische Definition zu υποκατηγορία

υποκατηγορία η [ipokatiγoría] : υποδιαίρεση μιας κατηγορίας.

[λόγ. υπο- κατηγορία μτφρδ. αγγλ. subcategory]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback