{το}  υπερωκεάνιο Subst.  [iperokeanio, yperwkeanio]

{der}    Subst.
(5)

Etymologie zu υπερωκεάνιο

υπερωκεάνιο altgriechisch ὑπερωκεάνιος, (Lehnbedeutung) französisch transocéanien


GriechischDeutsch
"Εγώ που συγκεντρώθηκαν από ευγένεια της, κύριε, ότι είχε προσγειωθεί από ένα υπερωκεάνιο με νωρίς ώρα σήμερα το πρωί. ""Ich sammelte von der gnädigen Frau, Herr, dass sie von einem Ozeandampfer in einer gelandet frühen Stunde an diesem Morgen. "

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen SynonymeGriechische Definition zu υπερωκεάνιο

υπερωκεάνιο το [iperokeánio] : πολύ μεγάλο επιβατηγό, ποντοπόρο πλοίο.

[λόγ. ουσιαστικοπ. ουδ. του ελνστ. επιθ. ὑπερωκεάνιος `πέρα από τον ωκεανό΄ σημδ. γαλλ. transocéanien `που πηγαίνει απ΄ τη μια μεριά του ωκεανού στην άλλη΄ & συν. transatlantique (σύγκρ. υπερατλαντικός)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback