υγραίνω Verb  [igreno, irreno, ygrainw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu υγραίνω

υγραίνω altgriechisch ὑγραίνω ὑγρός


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
νοτίζω
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu υγραίνω

υγραίνω [iγréno] -ομαι : κάνω κτ. υγρό, το διαποτίζω με κτ. υγρό, το νοτίζω: H νυχτερινή δροσιά υγραίνει τα φύλλα. Yγράνθηκε ο τοίχος, εμφάνισε υγρασία. || Yγραίνει τα χείλη με τη γλώσσα του. Yγράνθηκαν τα μάτια του. Ένιωσε τα μάτια του να υγραίνονται από τη συγκίνηση, να δακρύζουν ελαφρώς.

[λόγ. < αρχ. ὑγραίνω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback