τσακίδια   [tsakidia, tsakithia]

  Verb
(5)

Erklärung zu τσακίδια

Umgangssprachliche: να πάνε στα τσακίδια - sie sollen sich verpissen

Etymologie zu τσακίδια

τσακίδια Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Ευχαριστώ μα στα τσακίδια τώρα.Danke, und nun verpissen Sie sich!

Übersetzung nicht bestätigt

Πες τους να πάνε στα τσακίδια, πίνω τώρα.Sagen Sie denen, die sollen sich verpissen, ich trinke.

Übersetzung nicht bestätigt

Αλλά πραγματικά και ειλικρινά, στα τσακίδια.Aber wirklich und wahrhaftig, Sie sollten sich verpissen. Sofort.

Übersetzung nicht bestätigt

Ή μπορείς να με στείλεις στα τσακίδια.Oder du kannst mir sagen, ich soll mich verpissen.

Übersetzung nicht bestätigt

Στα τσακίδια τώρα.Könntest du dich jetzt verpissen?

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu τσακίδια.

Griechische Definition zu τσακίδια

τσακίδια τα [tsakíδja] Ο44α : (υβρ.) μόνο στη ΦΡ στα τσακίδια: Άντε / σύρε στα τσακίδια!, φύγε να μη σε βλέπω, γκρεμοτσακίσου.

[τσακ(ίζω) -ίδι, πληθ. -ίδια]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback