τροπάρι  

  • Hymne
    upvotedownvote
  • Troparion
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Τροπάριον ονομάζεται ο σύντομος εκκλησιαστικός θριαμβικός κυρίως ύμνος. Τροπάρια στην εκκλησιαστική υμνολογία ονομάζονται τα διάφορα μικρά άσματα που ψάλλονται ...

... Απολυτίκια ονομάζονται τα σύντομα εκείνα τροπάρια, που περιέχουν σε περίληψη την υπόθεση (ιστορία) της τελούμενης εορτής. Η ονομασία οφείλεται κατά τους ...

... «δοξαστικά» τροπάρια και άλλες φορές ακολουθούν το «εξαποστειλάριο». Πάντοτε όμως τα «θεοτοκία» είναι εκείνα που επισφραγίζουν την όλη σειρά των τροπαρίων. Ενώ ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

tropari


Deutsche Synonyme zu: τροπάρι

Lobgesang Hymne Festgesang Loblied

Ähnliche Worte

τροπάριο


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ τροπάρι τροπάρια
Genitiv τροπαρίου τροπαρίων
Akkusativ τροπάρι τροπάρια
Vokativ τροπάρι τροπάρια
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15