{η}  τρία  Subst.  [tria]

(23534)

GriechischDeutsch
Δεν πρέπει όμως να παραβλεφθεί το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά λήφθηκαν στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της ΙΚΒ και συνδέονται, ως εκ τούτου, με τα πρώτα τρία μέτρα στήριξης.Aber es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass diese Maßnahmen im Rahmen der Umstrukturierung der IKB und somit in Verbindung mit den ersten drei erfolgten.
Η Επιτροπή στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας υποστηρίζει την εξής θέση, ότι δηλαδή κανένα από τα τρία αυτά χρηματοπιστωτικά μέτρα δεν θα είχε ληφθεί από ιδιώτη επενδυτή στην οικονομία της αγοράς και, ως εκ τούτου, συνιστούν στο σύνολό τους κρατικές ενισχύσεις.Die Kommission hält an ihrem in der Einleitungsentscheidung vertretenen Standpunkt fest, dass keine dieser drei finanziellen Maßnahmen von einem marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgeber ergriffen worden wäre und dass sie somit alle staatliche Beihilfen darstellen.
Κατά τη χρήση συνδυασμών, το CS-VIS πραγματοποιεί επαναληπτικές επαληθεύσεις μεταξύ των δακτυλικών αποτυπωμάτων πηγής (ένα, δύο, τρία ή τέσσερα) και όλων των υποψήφιων δακτυλικών αποτυπωμάτων που είναι διαθέσιμα (το ανώτερο δέκα) είτε μέχρι να υπάρξει θετική επαλήθευση είτε μέχρι να εξεταστούν όλα τα υποψήφια δακτυλικά αποτυπώματα χωρίς να υπάρξει θετική επαλήθευση.Bei Permutationen wird ein Fingerabdruck bzw. werden mehrere (zwei, drei oder vier) Fingerabdrücke im CS-VIS mit den im System gespeicherten Abdrücken der (meist zehn) Finger abgeglichen, bis beim Abgleich mit allen in Frage kommenden Fingerabdrücken eine Übereinstimmung festgestellt werden konnte oder ausgeschlossen wird.
Πρέπει να υποβάλουν σχετικά πιστοποιητικά και περιγραφές των έργων και δραστηριοτήτων που πραγματοποίησαν τα τελευταία τρία έτη και, ειδικότερα, των έργων που συνδέονται με το σχετικό ζήτημα.Sie müssen Bescheinigungen und Beschreibungen der Projekte und Aktivitäten vorlegen, die sie in den letzten drei Jahren durchgeführt haben, insbesondere der Projekte, die einen Bezug zum Thema der Maßnahme aufweisen.
Η αρχική περίοδος της εν λόγω άδειας δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.Der anfängliche Geltungszeitraum einer solchen Zulassung darf nicht länger als drei Jahre betragen.

Synonyme zu τρία

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie τρία

Deutsche Synonyme zu τρία

Noch keine deutschen Synonyme


Grammatik

Noch keine Grammatik zu τρία.Griechische Definition zu τρία

τριάδα η [triáδa] αριθμτ. περιλ. λόγ. γεν. και Tριάδος στη σημ. 2 : 1. τρία πρόσωπα ή πράγματα που αποτελούν ένα σύνολο: Οι μαθητές παρατάχτηκαν κατά τριάδες / σε τριάδες, ανά τρεις. || τρίο 2. [...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback