τρία  

  • drei
    upvotedownvote

Beispielsätze

Πέντε και τρία μας κάνουν οκτώ.

Στη Νάπολη ένα από τα τρία παιδιά δεν πηγαίνει στο σχολείο.

Έχει τρία παιδιά.

Quelle: enteka, enteka, enteka


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

tria

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15