τρέμω Verb  [tremo, tremw]

  Verb
(28)
(2)
  Verb
(1)
  Verb
(0)

Etymologie zu τρέμω

τρέμω altgriechisch τρέμω proto-indogermanisch *trem- (τρέμω) *ter- (αδύναμος, τρυφερός)


GriechischDeutsch
Μετά την επιστροφή μου από ένα ταξίδι στην Οξφόρδη, μπήκα στο γραφείο του Κάπλαν, πήγα κατευθείαν στη γωνία, κουλουριάστηκα, κάλυψα το πρόσωπό μου και άρχισα να τρέμω.Nach einer Reise nach Oxford marschierte ich in Kaplans Büro, steuerte auf die Ecke zu, kauerte mich hin, verbarg das Gesicht und begann zu zittern.

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

Grammatik zu τρέμω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
τρέμωτρέμουμε, τρέμομε
τρέμειςτρέμετε
τρέμειτρέμουν(ε)
Imper
fekt
έτρεματρέμαμε
έτρεμεςτρέματε
έτρεμεέτρεμαν, τρέμαν(ε)
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα τρέμωθα τρέμουμε, θα τρέμομε
θα τρέμειςθα τρέμετε
θα τρέμειθα τρέμουν(ε)
SUB
JUNC
TIVE
Präs
enz
να τρέμωνα τρέμουμε, να τρέμομε
να τρέμειςνα τρέμετε
να τρέμεινα τρέμουν(ε)
Imper
ativ
Presτρέμετρέμετε
Part
izip
Presτρέμοντας

Griechische Definition zu τρέμω

τρέμω [trémo] Ρ (μόνο στο ενεστ. θ.) : I1. αναταράζομαι από αλλεπάλληλες γρήγορες και ακούσιες κινήσεις, που τις προκαλούν φυσικά ή ψυχικά αίτια: τρέμω από το κρύο / από τον πυρετό. τρέμω από (το) θυμό (μου) / από (την) ταραχή (μου) / από (τη) συγκίνησή (μου) / από (την) αγωνία (μου). Tρέμουν τα πόδια μου / τα χέρια μου / τα χείλια μου. Έτρεμε σύγκορμος. τρέμω σαν το φύλλο / το βούρλο / το καλάμι / το ψάρι. (έκφρ.) τρέμουν / (μου) κόπηκαν τα γόνατά* μου. ΦΡ τρέμει / κρυώνει σαν γύφτος*. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback