τείχισμα  

  • Bau einer Mauer
    upvotedownvote
  • Errichtung einer Mauer
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... βρισκόταν εκεί. Ο Κάσσιος όταν κατάλαβε το σχέδιο του Αντώνιου δημιούργησε ένα τείχισμα και απέκοψε τους στρατιώτες του αντιπάλου του. Εν τω μεταξύ ο Βρούτος επιτέθηκε ...

... Παρθένου εν Νεαπόλει, Αρχαιολογική Εφημερίς 1938. Το παρά την Χρισούπολιν τείχισμα (1938). Marsyas Religatus (1956). Αρχαιολογικές έρευνες στην Θράκη 1959-1960 ...

... ἐχυρὸν ποιεῖ καὶ τοὺς ἔσπλους στενούς, τῇ μὲν δυοῖν νεοῖν διάπλουν κατὰ τὸ τείχισμα τῶν Ἀθηναίων καὶ τὴν Πύλον, τῇ δὲ πρὸς τὴν ἄλλην ἤπειρον ὀκτὼ ἢ ἐννέα·[ ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

tichisma, teixisma


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ τείχισμα τειχίσματα
Genitiv τειχίσματος τειχισμάτων
Akkusativ τείχισμα τειχίσματα
Vokativ τείχισμα τειχίσματα
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15